Jägarexamen

Jägarexamen

Vi utbildar Dig i teori och praktik med målet att Du skall bli en ansvarsfull och säker jägare samt – naturligtvis – att Du skall bli godkänd på proven och få Din Jägarexamen.

Kursen är upplagd som en intensivkurs under 4 dagar på vår kursgård utanför Flen i hjärtat av Sörmland. Förberedelser inför intensivutbildningen är ett måste och därför träffas vi dels vid 2 tillfällen på kvällstid i vår butik på Fredsgatan 5, dels på vår hagelskjutbana i Skokloster resp på skjutbiografen i Varpsund för skytteträning innan intensivkursen.

Kursavgiften är 7.995kr och i den ingår allt – kurslitteratur, utbildning, skytteträning, kost och logi – utom provavgifterna som betalas till provledaren vid examineringen.

Kursdatum under våren 2017:

V 13    30/3-2/4

V18    4/5-7/5

V20   18/5-21/5

V24   15/6-18/6

För anmälan eller mer information kontakta oss på peter.bredelius@widforss.se

Kursupplägg:

Kvällsträff 1: kl 18.00 Fredsgatan 5 (butiken)

Presentation kursledare och elever

Genomgång av kursens upplägg

Utdelning och genomgång kurslitteratur

Gmg provets delar och krav

 

Kvällsträff 2: kl 18.00 Fredsgatan 5 (butiken)

Avstämning självstudierna

Vapenkunskap

Säker vapenhantering

Ammunition

 

Träningsskytte 1: kl 16-19, Varpsund

Kulskytte m instruktör

 

Träningsskytte 2: kl 9-12, Skokloster

Hagelskytte m instruktör

 

Internatkurs: Ulvnäset, Flen

Torsdag: 09.00 ankomst och kaffe

Teoripass

12.00 lunch

Träningsskytte/inläsning

Kaffe

Vapenvård

Film ”Jaktskytte”

19.30 middag

 

Fredag: 08.00 frukost

Terrängpass; avståndsbedömning, säker vapenhantering

12.00 lunch

Träningsskytte, skjutbanan i Flen

Teoriprov, klubbstugan i Flen

Film ”Rörligt skytte”

19.30 middag

 

Lördag: 07.00 Förstärkt frukost

08.00 Avfärd till provbanan

Prov säker vapenhantering, avståndsbedömning

Skjutprov

Återfärd till Ulvnäset

Kaffe

Film ”Drevjakt”

Samtal om jaktetik

19.30 middag

 

Söndag: 09.00 frukost

Terrängpass; spår, spillning, pass m m

Genomgång urtagning, slakt/styckning

14.00 lunch

Avslutning:

-utdelning skyttecheck och rabattcheck

-tidsbokning butiken

-info om fortsättningskurser

Hemresa